Türk Dili ve Edebiyatı

“Bir ulusun dili, bütün bilim kavramlarını oluşturacak şekilde gelişmemişse, o ulusun bilim ve kültür alanında bir varlık göstermesi beklenemez.”

                                                                                                                                                                                                                                Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde hedefimiz; MEB programlarına bağlı olarak Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını, onun dil konusundaki hassasiyet ve çabalarını hedef alan; ülkesine duyarlı, dünya vatandaşı olma yolunda ilerleyen, milli benliği ve ana dil bilinci yüksek, katılımcı, evrensel düşünebilen, kendisiyle ve toplumla barışık, yazılı ya da sözlü olarak kendisini doğru ve etkili bir şekilde ifade edebilen,  estetik beğenisi gelişmiş, etik değerleri sağlam, ana dil bilinci yüksek, çok yönlü ve lider ruhlu bireyler yetiştirmek ve onlara  21. yüzyıl  becerileri kazandırmaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı derslerimizde bu hedefler doğrultusunda Türk ve dünya edebiyatının klasik ve çağdaş yapıtlarından seçkin örnekler okutularak bu eserlerin tahlili yapılmakta; ders içi, ders dışı etkinlikler ve kulüp çalışmaları ile öğrencilerimizin “okuma, yazma, konuşma, dinleme ve iletişim” becerilerinin gelişimi sağlanmaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası eserlerin eleştirel bir yapıda incelenmesi ve tahlil edilmesinin öğrencilerin bilişsel gelişiminde, entelektüel kişiliklerinin oluşmasında ve okur-yazar kimliklerinin var olmasındaki önemi göz önünde bulundurulmaktadır. Edebî hakimiyet oluşturma çabalarının yanı sıra edebiyatla ilişkili olarak güzel sanatların diğer dallarında da disiplinler arası çalışmalar yapılmakta, öğrencilerin öz yeteneklerine teşvik edilmesi son derece önemli görülmektedir. Öğrencilerimiz; derslerde yapılan çalışmalar, uygulamalar, seminerler, araştırmalar, sunumlar ve projelerle ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlanmaktadır.

Atatürk Köşesi

Ansolon