Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi


PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (PDR) SERVİSİ’NİN AMACI

TED Atakent Koleji’nde sunulan PDR hizmetlerinin temelinde öğrencilerin kendilerini tanıma ve gerçekleştirme sürecine rehberlik etmek yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmaları hedeflenmektedir.

PDR Servisinin İlkeleri

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler esas alınır.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri,

a) Tüm öğrencilere açık bir hizmettir.

b) “İnsana saygı esastır.” ilkesine dayanır.

c) Bireysel boyutta gizliliği esas alır.

d) Öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.

e) Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurur.

f) Bilimsel temellere dayanır.

PDR Servisi Hizmet Alanları

PDR Servisi öğrenci, veli, öğretmen ve idare ile iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütür. Her gruba yönelik farklı çalışmalar yaparak, birleştirici bir rol üstlenir. Akademik hayatı içine alan bilişsel gelişimine ve insan ilişkilerini kapsayan sosyal gelişimine katkı sağlayarak çocuğun ruhsal bütünlüğünü destekler.

Öğrenciye Yönelik Hizmetler
 • Tanıma ve takip amaçlı bireysel görüşmeler,
 • Okula uyum sürecini destekleyici oryantasyon çalışmaları,
 • Anaokulundan ilkokula, ilkokuldan ortaokula geçiş sürecini destekleyici oryantasyon çalışmaları,
 • Farklı alanlarda gelişim takibi için öğrencilerin gözlemlenmesi,
 • Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması,
 • Okul olgunluğu ve ilkokula hazır oluşluk düzeyinin değerlendirilmesi,
 • Koruyucu rehberlik hizmetleri kapsamında duyguları tanıma, öfke yönetimi, arkadaşlık ilişkileri, sınırlar, etkili zaman yönetimi, verimli ders çalışma alışkanlıkları, madde kullanımı ve bağımlılığı, teknoloji kullanımı gibi konularda yaş düzeyine göre gerçekleşen sınıf rehberlik etkinlikleri,
 • Mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında sınıf rehberlik etkinlikleri ve bilgilendirici öğrenci sunumları,
 • Akademik alanı destekleyici hedef belirleme çalışmaları,
 • Kariyer Günleri etkinlikleri,
 • İhtiyaç dâhilinde uzmana yönlendirme ve takip çalışmaları,

 • Veliye Yönelik Hizmetler
 • Öğrencilerle ilgili duygusal-sosyal, bilişsel, bedensel ve akademik gelişimi destekleyici bireysel görüşmeler,
 • Gelişim ve yaş dönemi ile ilgili bilgilendirme,
 • Veli bültenleri ile gerçekleştirilen psiko-eğitsel çalışmalar,
 • Belirlenen temalar üzerine gerçekleşen ebeveyn atölyeleri (iletişim becerileri, öfke ve çatışma yönetimi gibi),
 • Gelişim dönemi özellikleri, aile içi iletişim, sınırlar, sınav kaygısı ile başa çıkma, teknoloji kullanımı gibi konularda seminer ve konferanslar,
 • Bilgilendirici kitap, kitapçık ve broşürlerin hazırlanması,

 • Öğretmenler ve Okul İdaresiyle birlikte Gerçekleştirilen Hizmetler
 • Bilgilendirici kitapçık ve broşürlerin oluşturulması,
 • Okul içi davranış prosedürlerinin hazırlanması ve uygulanması,
 • Gelişim dönemi özellikleriyle ilgili bilgilendirici çalışmalar,
 • Sınıf rehber öğretmenleri ile haftalık; branş öğretmenleri ile ihtiyaç dahilinde gerçekleşen öğrenci takip görüşmeleri,
 • Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için iş birliği yapılması,
 • Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi (sınav sistemi vb.)
 • Hizmet içi eğitim çalışmaları.

 • PDR Servisi Çalışma Şekli
  TED Atakent Koleji PDR Servisi, gelişimsel ve önleyici rehberlik modeli çerçevesinde çalışmalarını yürütür. Problem odaklı hareket etmek yerine; sorun ortaya çıkmadan, çocuğun gelişimsel özelliklerini ve bireysel farklılıklarını göz önüne alarak önleyici çalışmalar yapar. Bu çalışmalar bireysel ve grup görüşmeleri şeklinde planlanabilir. Böylece PDR servisi sadece zorluk yaşayan öğrencilere göre değil, tüm öğrencilere yönelik, gelişimlerini destekleyici faaliyetlerde bulunur. PDR hizmetlerinin planlı bir şekilde ve aksamadan devam etmesi için veli görüşmelerinin randevu alarak gerçekleştirilmesi önemlidir.
  Atatürk Köşesi

  Ansolon