Genel Bilgiler

TED Atakent Koleji Okullarında ortaöğretimin amaç ve görevleri, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;
• Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak ve korumak,
• Tüm öğrencilere ortaöğretim düzeyinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, bunlara çözüm yolları arama ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,
• Öğrencileri, toplum ekonomisinin gereklerini de gözeten çeşitli programlar çerçevesinde ilgi ve yeteneklerine göre geliştirerek hem mesleğe hem yüksek öğretime, toplumsal yaşama ve iş alanlarına hazırlamaktır.
Lisemizde farklı öğrenme stillerine uygun yüksek teknoloji donanımlı sınıflar, branş derslikleri, bilgisayar laboratuvarı, fizik-kimya-biyoloji laboratuvarları, bilgi erişim merkezi (kütüphane), atölye ve spor alanları yer almaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon