YKS Hazırlık

Öncelikli amacımız; öğrencilerimizi üniversite yaşamına hazırlamak, bireysel farklılıklarını gözeterek okul-aile iş birliği ile akademik açıdan en üst seviyeye getirmektir. Bu; kapsamlı bir program, ciddi bir uzman ekip ve öğrenci takip çalışması ile mümkündür. Öğrencilerimizin kendi ilgi ve yeteneklerine uygun yükseköğretim kurumlarını ve bölümlerini belirleyebilmeleri, bu hedeflere ulaşabilmeleri amacıyla hazırlık sınıfından lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerimize Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından aşağıda belirtilen çeşitli çalışmalar yapılmaktadır:

• Bireysel özelliklerini, ilgi ve yeteneklerini belirleyen çalışmalar
• Bilişsel süreçlerini ve öğrenme becerilerini belirleyen ve geliştiren çalışmalar
• Mesleki yönelimlerini belirleyen çalışmalar
• Kariyer planlama çalışmaları
• Meslek tanıtımları
• Üniversite ziyaretleri
• Öz geçmiş hazırlama, iş görüşmesi deneyimleme çalışmaları
• “İlk Profesyonel İş Günüm” çalışması
• Üniversite sınav sistemi bilgilendirme çalışmaları
Atatürk Köşesi

Ansolon