YKS Hazırlık

YKS HAZIRLIK SÜRECİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’deki her vatandaşın üniversiteye kabul edilmek için girdiği ortaöğretim müfredatı kapsamında çoktan seçmeli olarak hazırlanmış sınavdır. YKS, 3 oturumlu bir sınavdır:

1.Oturum/Temel Yeterlilik Testi: TYT, ağırlıklı olarak 9. ve 10. sınıfın konularını kapsar.

2. Oturum/Alan Yeterlilik Testi: AYT, ağırlıklı olarak 11. ve 12. sınıfın konularını kapsar.

3.Oturum/Yabancı Dil Testi -YDT

TED Atakent Koleji olarak YKS hazırlık sürecinde öncelikli amacımız; öğrencilerimizi üniversite yaşamına hazırlamak, onların bireysel farklılıklarını gözeterek okul-aile iş birliği ile her birini akademik açıdan en üst seviyeye getirmektir. Bu; kapsamlı bir program, ciddi bir uzman ekip ve öğrenci takip çalışması ile mümkündür.

Programı yürütürken alanında uzman branş öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi MEB müfredatına uygun bir şekilde ÖSYM’nin yapacağı ulusal sınavlara  hazırlamakta ve bu amaca hizmet eden ölçme araçlarıyla süreci takip etmektedirler.

YKS ile üniversite hayatına adım atacak öğrencilerimiz TYT, AYT ve YDT gibi basamakları kazanım eksikleri olmadan donanımlı bir şekilde çıkarlar. Program dahilinde 11. ve 12. sınıflara gereken tüm destek sağlanır. Program içeriğinde, resmî olarak okul açılış tarihinden itibaren  52 saate varan sayıda ders verilmektedir.

 

SÜREÇ NASIL İLERLER?

Kazanım Taraması Yaparak: ÖSYM, her yıl uygulayacağı sınavlara ait kazanım listesi hazırlar sınava yönelik açıklamalar ile bu kazanımları yayımlar. Okulumuzda kazanımların dikkatli incelenmesi ve kapsam dışına çıkılmaması önemlidir.

Kazanım Eksiği Bırakmayarak: ÜDEP, ek bir ders (kurs) programı değildir.  11. ve 12. sınıf müfredatının tamamını da kapsayan haftada 6 günlük bir öğretim programıdır. Sınav konuları, branş öğretmenleri tarafından programda kazanım eksiği bırakılmadan birikimli olarak ilerler

Gerekli Tekrarları Yaparak ve Bol Soru Çözerek: 11.sınıf TYT konuları ve 11.sınıf kapsamındaki AYT konuları nisan ayı sonunda tamamlanır. 12.sınıf TYT konuları ve AYT kapsamındaki tüm konular da nisan ayı sonunda tamamlanır.

Mayıs ayı itibariyle 11.sınıflarda TYT, 12.sınıflarda eş zamanlı olarak TYT-AYT tekrar programı başlar. Ayrıca Konu Kazanım Testleri ve Ünite Değerlendirme Testleri ile süreç takip edilmektedir.

Deneme Sınavları Uygulayarak:Öğretim yılı başında paylaşılan bir deneme sınav takvimi paralelinde TYT- AYT denemeleri yapılmaktadır. Program dahilinde yaklaşık 40 TYT denemesi, 30 AYT denemesi uygulanmaktadır.

Uyguladığımız kurumsal ve özgün deneme sınavları ile öğrencilerimiz sınav öncesinde sıkça prova yapma şansı bulur.

Danışman Öğretmenlik Desteği Vererek: Her öğrencinin süreci ve akademik gelişimini takip eden bir danışman öğretmeni vardır. Danışman öğretmen öğretim yılı boyunca gerek öğrenci ile gerek veli ile sürekli iletişim hâlindedir. Düzenli olarak uygulanan deneme ve tarama sınav sonuçlarının analizlerinden oluşan kazanım karnelerinden yola çıkılarak öğrencimize önleyici, düzenleyici ders içi, ders dışı ve bireysel çalışmalar ile rehberlik eder.

Bireysel Çalışma Programı Hazırlayarak: Danışman öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin kişisel gelişimleri yakından takip ederek onlara bireysel kendi seviyelerinde çalışma programları hazırlarlar.

Rehberlik Biriminin Kesintisiz Desteğini Alarak: Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun yükseköğretim kurumlarını/ bölümlerini belirlemelerini ve hedeflerine ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlık sınıfından lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerimize Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından şu çalışmalarla destek olunmaktadır:

 • Bireysel özelliklerini, ilgi ve yeteneklerini belirleyen çalışmalar
  • Bilişsel süreçlerini ve öğrenme becerilerini belirleyen ve geliştiren çalışmalar
  • Mesleki yönelimlerini belirleyen çalışmalar
  • Kariyer planlama çalışmaları
  • Meslek tanıtımları
  • Üniversite ziyaretleri
  • Öz geçmiş hazırlama, iş görüşmesi deneyimleme çalışmaları
  • “İlk Profesyonel İş Günüm” çalışması
  • Üniversite sınav sistemi bilgilendirme çalışmaları

Nihai amacımız ortaöğretimden yükseköğretime geçecek gençlerimize sınav sürecinde en üst düzeyde fayda sağlamaktır.

Atatürk Köşesi

Ansolon