PDR’den Bakış

TED Atakent Koleji Okullarında sunulan psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin temelinde, öğrencilerin kendilerini tanıma ve gerçekleştirme sürecine rehberlik etmek yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin eğitim sürecinden en üst düzeyde yararlanmaları hedeflenmektedir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü; öğrenci, veli ve öğretmen ile iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütür. Akademik hayatı içine alan bilişsel gelişimine ve insan ilişkilerini kapsayan sosyal-duygusal gelişimine katkı sağlayarak öğrencilerinin ruhsal bütünlüğünü destekler.

POZİTİF OKUL İKLİMİ
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, pozitif okul ikliminin oluşması ve sürdürülmesine katkı sağlayan çalışmalarda bulunur. Akran desteğinin ön plana çıkarılıp olumlu davranışları pekiştiren ve ödüllendiren bir sistem kurulmasına destek olur. Okul genelinde sözel iletişimin hâkim olduğu, iletişim becerilerinin ön plana çıktığı bir ortam oluşmasına katkı sağlar. Yapılan “Değerler Eğitimi” sınıf rehberlik çalışmaları aracılığıyla da arkadaşlık ilişkilerinde ve öğretmen-öğrenci ilişkilerinde yapıcı tutumların geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılır.

ÖĞRENCİ TANIMA VE TAKİP ÇALIŞMALARI
Öğrencileri tanıma, akademik ve sosyal-duygusal gelişimlerinin takibi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla bireysel öğrenci görüşmeleri gerçekleştirilir.
• Farklı alanlarda gelişim takibi için öğrenciler, sınıf içi ve ders dışı etkinliklerde gözlemlenir.
• Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, gelişim düzeylerine uygun formlar ve envanterler uygulanır.
• Bu form ve envanterler ile ilgili geri bildirimler öğrenci, veli ve öğretmenler ile de paylaşılarak öğrencinin kendini tanıma ve geliştirme sürecine destek olunur.
• Akademik gelişimi destekleyici hedef belirleme çalışmaları gerçekleştirilir.

ORYANTASYON ÇALIŞMALARI
Oryantasyon (uyum), en genel tanımı ile okulu ve okuldaki işleyişi tanıtmak amacıyla düzenlenen, kısa süreli bir eğitim programıdır. Oryantasyon ile amaç, öğrencileri ve velilerini yeni duruma ve ortama alıştırmaktır. Okul hayatına mutlu ve güven verici bir başlangıç yapmak, öğrencilerin okul hakkında olumlu algı ve duygular oluşturmasına ve daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olur.
Bu kapsamda, TED Atakent Koleji’nde,
• Öğrencilerin düzeyinin belirlenmesi için öğrenci tanıma çalışmaları uygulanır.
• Öğrencilerin okula uyum sürecini destekleyici oryantasyon çalışmaları düzenlenir.
• Ortaokuldan liseye geçiş süreçlerini destekleyici öğrenci ve velilere yönelik oryantasyon çalışmaları düzenlenir.

DEĞERLER EĞİTİMİ ODAKLI SINIF REHBERLİK ÇALIŞMALARI
• “TED Atakent Koleji’nde yürütülen “Değerler Eğitimi Programı”; tüm düzeyler için belirlenen değerlerin kazandırılabilmesi amacıyla, gelişim düzeylerine uygun sınıf içi ve okul içi etkinlikler ile veli katılım etkinliklerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin değerler konusunda bilinçlenerek, değerleri sorgulayarak içselleştirmelerini sağlamak bu programın en temel hedeflerindendir.
• Yaş düzeylerine uygun olan değerleri farkına varma ve içselleştirme amacıyla sınıf rehberlik çalışmaları gerçekleştirilir.

MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI
Mesleki gelişim süreci; çocuklukta bir meslek fikrinin oluşmaya başlamasından itibaren, yetişkinlikte bir meslek sahibi oluncaya kadar geçen gelişim evrelerini kapsar. Mesleki rehberlik çalışmaları ile hedeflenen, öğrencinin kendine uygun meslek alanını seçmesi için beklentilerini, yeterlilikleri ile yetersizliklerini ve gerçek gücünü fark etmesini sağlamada yardımcı olmaktır.
Bu kapsamda, okulumuzda;
• Mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında sınıf rehberlik etkinlikleri ve bilgilendirici öğrenci sunumları,
• Hedef belirleme çalışmaları,
• Kariyer Günleri etkinlikleri,
• Üniversite gezileri,
• Tercih danışmanlığı çalışmaları düzenlenmektedir.

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI
Koruyucu ve önleyici rehberlik hizmetleri kapsamında duyguları tanıma, öfke yönetimi, arkadaşlık ilişkileri, sınırlar, madde kullanımı ve bağımlılığı, teknoloji kullanımı gibi konularda yaş düzeyine göre sınıf rehberlik etkinlikleri düzenlenir. Bu çalışmalar ile öğrencilerin bu dönemde kazandıkları yaşam becerileri sayesinde karşılaşabilecekleri sorunları önlemelerinin yanı sıra, daha etkili davranan, özgüvenli bireyler olmaları da amaçlanmaktadır.
Koruyucu ve önleyici rehberlik çalışmaları aşağıda belirtilen alanlarla ilgili olarak yürütülür:
• Gelişim dönemleri ve özellikleri
• Doğru iletişim kurma ve problem çözme yolları
• Teknolojinin güvenli kullanımı
• Okul başarısı
• Sağlıklı yaşam
• Stres-kaygı ile baş etme

ANNE-BABA REHBERLİK ÇALIŞMALARI
• Öğrencilerle ilgili duygusal-sosyal, bilişsel, bedensel ve akademik gelişimi destekleyici bireysel veli görüşmeleri düzenlenir.
• Belirlenen temalar üzerine ebeveyn atölyeleri (iletişim becerileri, öfke ve çatışma yönetimi gibi) gerçekleştirilir.
• Gelişim dönemi özellikleri, aile içi iletişim, sınırlar, sınav kaygısı ile başa çıkma, teknoloji kullanımı gibi konularda seminer ve konferanslar düzenlenir.
• Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları dikkate alınarak çeşitli konularda veli bültenleri ve broşürler hazırlanır.

HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında öğretmenlere yönelik olarak etkili iletişim becerileri, yaş dönemi özellikleri gibi konularda eğitim, sunum ve atölye çalışmaları düzenlenir. Bu eğitimler psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi tarafından verildiği gibi alanında uzman kişilerin davet edilmesi aracılığıyla da gerçekleştirilir.
Okul personeline yönelik olarak tutum birliğinin sağlanması amacıyla etkili iletişim konularında ihtiyaç dahilinde servis, yemek ve temizlik alanlarında çalışan okul personeline yönelik eğitimler gerçekleştirilir.
Atatürk Köşesi

Ansolon