Projeler Koordinatörlüğü Birimi

SOSYAL PROJELER

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından olmanın yanı sıra en büyük Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olan TED okullarında da Milli Eğitim Bakanlığının Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği gereği Toplum Hizmeti Çalışmaları zorunludur. Toplum Hizmeti Çalışmaları Lise Hazırlık sınıflarının ikinci dönemi başlar ve 11. Sınıfın sonuna kadar devam eder. Bütün öğrencilerimiz, diplomaya hak kazanmak için ders saatleri dışında (hafta sonları, bayramlar, yarıyıl tatili ve yaz tatilleri) okul yönetimi tarafından onaylanan 8-12 kişilik gruplarla toplam 75 saatlik Toplum Hizmeti Çalışması yapmalıdırlar. Çalışmalarını tamamlayıp tezleri okul tarafından onaylanan öğrenciler sertifika almaya hak kazanırlar.

AKADEMİK PROJELER

TED Atakent Koleji’nde sürdürülen proje çalışmalarında amaç; bilimsel düşünceye sahip nesiller yetiştirmek, öğrencilerimize düşünmeyi, gözlem yapmayı, merak etmeyi, merak ettiklerini bilimsel yöntemler kullanarak araştırmayı, okulda öğrendikleri akademik bilgileri yaşamlarında kullanabilmeyi, çevrelerindeki sorunlara kayıtsız kalmamayı öğretmektir.

Okulumuzda uygulanan “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” kapsamında öğrenciler, 9. sınıfta, araştırma yapmayı, yaratıcı fikirler bularak sorunlara yeni çözümler üretmeyi bir yaşam şekli haline getirmelerine katkı sağlamak amacıyla “İnovatif Girişimcilik Projesi”nde görev almaktadırlar. Geliştirdikleri yeni, değişik ve farklı bir ürün veya hizmeti belirli adımları takip ederek kurdukları sanal işletmede pazara sunulabilir hale getirirler.

10.sınıfta ise kendi ilgi alanlarına göre seçecekleri Biyoloji, Fizik ya da Kimya derslerinden birinden “araştırma deneyi” yaparlar. Bu çalışmalar sene başı itibariyle başlar. Öğrencilerimiz çalışma gruplarını oluştururlar ve ders seçimlerini yaparlar. Deneyin teorik kısmı ile ilgili yapacakları alan yazın araştırmasından sonra deney föyünün ilgili kısımları öğrenciler tarafından doldurulur ve laboratuvar çalışmasını takiben raporlarını yazarlar. Bu uygulama çalışması proje çalışmaları içinde bir ön hazırlık görevi görmektedir.

10.sınıfın ikinci döneminden itibaren her öğrenci kendi ilgi alanına ve merak ettiği konuya göre bir proje çalışması başlatır. Bu çalışma 11. Sınıfın birinci dönemi sonunda tamamlanır. Öğrencilerimiz projeleri ile gerek ulusal gerekse uluslararası proje yarışmalarına katılırlar.  Proje çalışmaları öğrencilerimize sadece bilimsel araştırma yöntemlerinin kazandırmakla kalmaz aynı zamanda sunum becerileri, kendini ifade etme, sorumluluk alma, kendine güven gibi özelliklerinin de gelişmesine yardımcı olur.

9.sınıftan itibaren oluşturulan olimpiyat gruplarında ise öğrenciler ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatları için çalışmalar yaparlar.

TED Atakent Koleji proje kitapçığına gitmek için tıklayınız.

Atatürk Köşesi

Ansolon