Ölçme Değerlendirme Birimi

TED Atakent Koleji Ölçme ve Değerlendirme Birimi, öğretme ve öğrenme sürecinin sonucunda öğrencide olması beklenen bilgi, beceri ve tutum hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini saptama amacına yönelik objektif çalışmalar yapmaktadır. Sadece bilgi düzeyinin ölçülmesine değil; öğrencilerin anlama-kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki beceri ve davranışların ölçülmesine de ağırlık verilmektedir. Ayrıca her öğrencinin bireysel gelişim farklılıkları göz önünde tutularak; eleştirel ve dönüşümlü düşünme, girişimcilik, öz yönetim, işbirliği ve takım çalışması, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma gibi becerilerin de ortaya çıkarılmasını sağlamak temel hedeflerimizdendir.

TED Atakent Kolejinde ölçme ve değerlendirme çalışmaları süreç ve sonuç odaklı olarak yürütülmektedir. Süreç odaklı değerlendirmede; performans görevleri, projeler, portfolyo çalışmalarının ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda hazırlanması için öğretmenlere destek verilmekte ve öğretmenlerle birlikte rubrik, kontrol listesi, derecelendirme ölçeği, gözlem formu gibi uygun ölçme araçları hazırlanmaktadır. Sonuç odaklı değerlendirmede ise; uzun cevaplı açık uçlu, çoktan seçmeli, kısa cevaplı açık uçlu, eşleştirmeli, doğru-yanlış, tanılayıcı dallanmış ağaç ve tamamlama (boşluk doldurma) soru tipleri kullanılarak ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda sınavlar hazırlanmaktadır. Uygulanan tüm sınavların sonucunda gerekli test ve madde analizleri yapılarak yönetim ve ilgili bölümlerle paylaşılmaktadır.

Eksik öğrenmelerin olduğu kazanımlar tespit edilerek bireysel veya grup etütleri oluşturulmakta, ödevler verilmekte ve tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, TED Genel Merkezi tarafından planlanan ve Türkiye’deki bütün okullarımızda eş zamanlı olarak uygulanan sınavlarla öğrencilerimizin sadece okul bazında değil, tüm TED Okulları arasında değerlendirilmesi sağlayarak daha gerçekçi değerlendirme sonuçlarını elde edilmektedir. Bu sayede, MEB’in uyguladığı ulusal sınavlarda öğrencilerimiz için daha nesnel bir öngörüye sahip olunarak çalışmalarımız bu doğrultuda planlanmaktadır.

Her eğitim öğretim yılının başında uygulanan“ Hazır Bulunuşluk” sınavı ile öğrencilerimizin bir önceki sınıftan hangi kazanımları bir üst sınıfa aktarabilecekleri belirlenmektedir. Bu eksiklikler referans alınarak takviye çalışmaları yapılmaktadır.

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimize Liseye Geçiş Sınavı (LGS) denemeleri yaparak mevcut sisteme hazırlarız. En kolay sorulardan en zor, en karmaşık sorulara kadar çeşitliliği olan denemeler ile öğrencinin her tip soru tarzını ve farklılaşan bakış açısını görmesi sağlanır. Çeşitli kaynaklardan yararlanmak öğrencinin; eleştirel düşünmesi, okuduğunu anlaması, okuduğu her metin veya problemden sonuç çıkarması, analiz yapması, bilimsel süreç ve becerilerinin gelişmesi için önemlidir. Bu denemeler ile ünitelerde kazanılması hedeflenen davranışlar ölçülmekte ve öğrencilerimizin bu istendik davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığı analiz edilmektedir. Sınav sonrasında öğrencilerimize eksik oldukları kazanımlar doğrultusunda dönüt verilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme çalışmalarındaki amacımız; güvenilir, objektif ve uluslararası düzeyde kabul gören bir değerlendirme sistemi oluşturmaktır. Eğitim kalitesini ve verimliliğini artırmak, öğrenme – öğretme sürecinde olup bitenleri yakından izlemek, geliştirmek ve bu yolla öğrencilerimizin niteliklerini artırmak öncelikli görevlerimizdendir.

K12.NET internet tabanlı öğrenci bilgi sistemi ile öğretmenlerimiz ve velilerimiz öğrencilerimizin gelişimini güncel olarak takip etmektedir. Öğrenci hakkındaki en son eğitim bilgilerine istenildiği zaman, istenilen yerden mobil cihazlara yüklenen K12.NET mobil uygulaması ile ulaşılabilmektedir. Bildirim alma gibi anlık haber alma teknolojisini de, K12.NET alt yapısı ile bütünleştirmiştir. Veli ve öğrencilerimiz, K12.NET üzerinden yoklama, tüm sınav sonuçları, eksik olunan kazanımlar, sınıf ve okul sıralamaları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilmektedir. Öğretmenlerimiz K12.NET sistemi üzerinden öğrencilerimize ödevlerini verebilir, test veya ek çalışma göndererek bilgilerini pekiştirmeleri konusunda onlara destek olabilmektedir. Öğrencilerimiz bu uygulama ile online sınav uygulamalarına katılabilmekte; etüte gerek görülmesi halinde hangi kazanım eksikleriyle ilgili etüt programına dahil olacağı ile ilgili bilgi alabilmektedir.
Atatürk Köşesi

Ansolon