PDR’den Bakış

TED Atakent Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi’nde (PDR) bütüncül gelişimsel rehberlik anlayışı esastır. TED Atakent Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi’nin misyonu Millî Eğitimin Genel Amaçları doğrultusunda; öğrencilerimizin eğitim-öğretim ortamından yeterince yararlanmasına; kendini tanımasına ve geliştirmesine, problem çözme becerisi kazanmasına; sosyal, duygusal ve zihinsel yönden olumlu yönde gelişim göstermesine destek sağlamaktır.
Öğrencinin daha başarılı ve dengeli bir şekilde gelişmesine katkı sağlamak amacıyla okulumuzda rehberlik çalışmaları, öğrenci-öğretmen-veli iş birliğine dayalı olarak sürdürülür.
Pozitif okul ikliminin pekiştirilmesine önem veren TED Atakent Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi öğrencilerimizin "birey" olarak gelişmesini amaçlar. Gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları, öğrenci ihtiyaçlarına göre bireysel, grup ya da sınıf düzeyinde gerçekleştirilir.

ÖĞRENCİ TANIMA VE TAKİP ÇALIŞMALARI
Öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerinin takibi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla bireysel öğrenci görüşmeleri gerçekleştirilir. Bu doğrultuda:
• Farklı alanlarda gelişim takibi için öğrenciler, sınıf içi ve ders dışı etkinliklerde gözlemlenir,
• Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla gelişim düzeylerine uygun formlar ve envanterler uygulanır,
• Akademik gelişimi destekleyici hedef belirleme çalışmaları gerçekleştirilir,
• Okula uyum sürecini destekleyici oryantasyon çalışmaları ve öğrenci- rehberlik tanıma çalışmaları gerçekleştirilir,
• Kademeler arası geçiş sürecini destekleyici oryantasyon çalışmaları yapılır.

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI
Koruyucu ve önleyici rehberlik hizmetleri kapsamında gelişim ve yaş düzeyine göre sınıf rehberlik etkinlikleri düzenlenir. Bu çalışmalar ile öğrencilerin bu dönemde kazandıkları yaşam becerileri sayesinde karşılaşabilecekleri sorunları önlemelerinin yanı sıra daha etkili davranan, özgüvenli bireyler olmaları amaçlanmaktadır.
Koruyucu ve önleyici rehberlik çalışmaları uygulamalarımız şunlardır:

• Gelişim Dönemleri ve Özellikleri
• Doğru İletişim Kurma ve Problem Çözme Yolları
• Teknolojinin Güvenli Kullanımı
• Okul Başarısı
• Sağlıklı Yaşam
• Stres-Kaygı ile Baş Etme
• Büyüyorum Gelişiyorum Eğitimi
• İstenmeyen (Olumsuz) Davranışları Yönetme Programı
• İhtiyaç Dâhilinde Uzmana Yönlendirme ve Takip Çalışmaları.

Önleyici rehberlik hizmetleri kapsamında öğrencilerin yaş dönemine uygun sosyal-duygusal gelişimini destekleyici sınıf rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

MESLEKİ ve KARİYER REHBERLİK ÇALIŞMALARI
Mesleki gelişim süreci; çocuklukta bir meslek fikrinin oluşmaya başlamasından itibaren, yetişkinlikte bir meslek sahibi oluncaya kadar geçen gelişim evrelerini kapsar. Mesleki rehberlik çalışmaları ile hedeflenen, öğrencinin kendine uygun meslek alanını seçmesi için beklentilerini, yeterlilikleri ile gerçek gücünü fark etmesini sağlamada yardımcı olmaktır.
Mesleki ve kariyer rehberlik çalışmaları uygulamalarımız şunlardır:
• Mesleki Rehberlik Çalışmaları Kapsamında Sınıf Rehberlik Etkinlikleri ve Bilgilendirici Öğrenci Sunumları,
• Hedef Belirleme Çalışmaları,
• Kariyer Günleri Etkinlikleri,
• Kariyer Dosyalarının Oluşturulması,
• Akademik Ajanda Kullanımı ve Takibi,
• Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Hazırlık Sürecinde Bilgilendirme ve Psikolojik Destek Çalışmaları,
• Tercih Danışmanlığı Çalışmaları Düzenlenmektedir.

VELİLERE YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALARI
• Öğrencilerle ilgili duygusal-sosyal, bilişsel, bedensel ve akademik gelişimi destekleyici bireysel veli görüşmeleri düzenlenir,
• Gelişim dönemi özellikleri göz önüne alınarak velilere yönelik seminer ve konferanslar düzenlenir,
• Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları dikkate alınarak çeşitli konularda veli bültenleri ve broşürler hazırlanır.
Atatürk Köşesi

Ansolon