Atölyeler


TED Okullarında öğrencilerimizin akademik gelişmelerine ortam hazırlamakta ve onların fiziksel, zihinsel-ruhsal bakımdan dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmelerini hedeflemekteyiz. Bu eğitim felsefemizde amacımız; öğrencilerimizi sosyal, sanatla barışık, problem çözme becerilerine sahip, öz güven sahibi, yaratıcı ve üretken bireyler olarak hayata hazırlamaktır. Bu bağlamda sanat, spor ve sosyal etkinlikler, çevre ve sağlık bilinci gibi temalar öğretim programları ile ilişkilendirilerek uygulanmaktadır. Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmek için küçük yaştan itibaren performans ölçümleri yapılmakta ve süreç içerisinde tekrar edilerek öğrencinin fiziksel/duyuşsal gelişimi izlenmektedir. Böylelikle her öğrencinin yeteneği olduğu alanlara bilinçli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Okulumuzda öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkaracak, geliştirecek her türlü faaliyet desteklenmekte; öğrencilerimize tiyatro, şiir, resim, heykel, seramik, dans, müzik ve halk oyunları çalışmalarına katılarak kendilerini bu alanlarda geliştirme ve ortaya koydukları ürünlerini sergileme imkânı sağlanmaktadır.

Moda-Tasarım Atölyesi: Gelenekten çağdaşa uzanan bir yaklaşımla görseller toplayarak, araştırmalar yaparak, malzemeleri bir araya getirerek üç boyutlu yeni formlar yaratma fırsatıyla, yaratıcı güçlerini ön plana çıkarmayı hedefleyen atölyemizde; kişisel özellik ve yeteneklerin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla bilgi, beceri ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Okuma-Yazma Atölyesi: Bireyler, günlük yaşamında kullandığı sembolleri anlamlandırmak için okuma - yazma becerilerini kullanmaktadırlar. Çocukların yazı farkındalığı, ses farkındalığı ve okuma-yazma becerileri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla okuma - yazma atölyeleriyle bu sürecin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Fen Bilimleri-Matematik Atölyesi: “Matematik hayatın kendisidir!” Matematik ve fen bilimleri, arasında kuvvetli ilişkiler bulunan iki disiplindir. Bu derslerde öğrenilen bilgiler, ömür boyu yaşamımızı kolaylaştırmak ve mevcut sistemi ileriye götürmek adına bir ihtiyaçtır. Bu sebeple öğrencilerimize en temelden matematik- fen bilimleri disiplin kazanımlarını somutlaştırarak vermek, hayatımızın her alanında kullanılan bilgileri materyaller kullanarak deneyimlemek, öğrendiğimiz bilgileri diğer alanlara aktarmak amacıyla atölyemiz oluşturulmuştur.Atölyemizde matematik ve fen bilimleri alanlarındaki bilgilerimizi disiplinler arası oyunlar ve etkinliklerle somutlaştırarak öğrenilenleri pekiştiriyoruz.

Eko Atölye: “Biz dünyanın koruyucusuyuz!” Tüm dünyanın gündeminde “ekolojik dengelerin korunması ve doğal yaşamın desteklenmesi” konularında yapılan çalışmalara biz de Eko Atölyemizde yapılan etkinliklerimizle katkı sağlamaktayız.
Amacımız,
• Öğrencilerimizin “Doğal” olanla tanışması,
• Geçmişten günümüze kültürümüzü oluşturan ögeleri öğrenmesi ve yaşatması,
• Bitki yetiştirme, toprakla uğraşma, bitkinin gelişim aşamaları konusunda tecrübe edinmesi,
• Yaparak, yaşayarak, üreterek ve gözlemleyerek öğrenmesi,
• Paylaşma, yardımlaşma, dayanışma ve imece yapmanın önemini anlamasıdır.

Sahne Sanatları Atölyesi: "Şimdi sahne onların!" Sahne sanatları atölyemiz; öğrencilerin kendini rahat ifade edebileceği, fiziksel olarak drama oyunlarına uygunlukları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz ferah, rahat, sanat kokan bir ortamda kendilerini özgür ve güvenli hissetmektedir. Drama oyunlarında mekân kullanımı çok önemlidir. Bu nedenle bulunduğumuz alanda ses, nefes, diyafram egzersizleri yaparken kurduğumuz hayal gücü oyunlarını da rahatlıkla sergileyebilmekteyiz. Sanatın her alanının önemli olduğu çağımızda drama ve tiyatro, hem bedensel hem zihinsel gelişimi desteklemektedir. Özgüven gelişimi ve hayal gücünü olumlu yönde destekleyen dersimizi atölyemizde heyecanla uygulamaya ve öğrencilerimize öncü olmaya devam etmekteyiz.

Dans Atölyesi: “Kültür ulusal, dans evrenseldir!” Dans, tarih öncesi çağlardan beri hem bir sanat kolu hem de toplumların kendini ifade ediş şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumlar geliştikçe kültürlerinde değişiklikler olsa da dans hep aynı kalmıştır. Dans toplumların birbirini anladığı evrensel bir dildir.Bu nedenle kültürümüzü öğrencilerimize aktarmak, dünya kültürünü tanıtmak, ekip çalışmasını benimsetmek ve bedensel gelişimlerini desteklemek amacıyla dans atölyesi çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Satranç: "Önce düşün, sonra oyna!" Okulumuzun satranç atölyesi, öğrencilerin ziyaret etmekten çok keyif aldığı alanlardan biridir. Derslerde öğrencilerimizi satranç konusunda ileriye taşıyabilmek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Derslerimiz “teorik” ve “pratik” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Teorik kısmında öğrencilerimize satrancın temel prensipleri, taktik temalar, mat motifleri ve buna benzer birçok konu çeşitli kaynak ve uygulamalar yardımıyla aktarılmaktadır. Pratik yaptığımız kısımda öğrencilerimiz, derslerde öğrendiklerini rakiplerine karşı uygulamak için ellerinden geleni yapmaktadır. Sınıf içerisinde gerçekleştirdiğimiz karşılıklı oyunlarda ve sınıf içi mini turnuvalarda öğrencilerimiz hem eğlenip hem de maç eksikliklerini giderme şansı buluyor.

Ahşap Atölyesi: Ahşap atölyemizdeki etkinliklerimizle öğrencilerimiz farklı farklı branşlarda öğrendiklerini uygulamalı olarak kavrama ve derinleştirme fırsatı bulurlar. Çocuklarımız ahşap atölyesinde el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirirken ortaya bir ürün çıkarmanın mutluluğunu yaşadıkları için onların derse katılımları da daha etkin olmaktadır. Aynı zamanda çalışmalarımız her yaştan öğrencimizin el- göz koordinasyonunu sağlayıp dikkatini toplamasına da destek olmaktadır.

Robotik ve Steam-Maker Atölyesi: Robotik ve kodlama dünyasına katılan öğrencilerimizin, kodlamanın temel kurallarını ve sonraki basamaklarını öğrenmelerini sağlıyoruz. Yaratıcılık, algoritma kurma ve bilgi işlemsel düşünme becerilerini kazandırdığımız atölyemizde; Steam-Maker çalışmalarıyla birlikte meraklı, sorgulama becerilerine sahip, grup çalışmasını benimseyen, araştıran ve problem çözme odaklı öğrenciler yetiştiriyoruz.

FRC Kulübü: FRC Kulübünde öğrencilerimizle birçok çalışma yapılmakta ve yarışmalara katılım sağlanmaktadır. Bu yarışmalardan biri FRC’dir (FIRST Robotics Competition). Bu yarışmanın amacı lise düzeyindeki öğrencilere teknoloji sevgisini aşılamak ve teknolojiyi tanıtmaktır. Bir diğer yarışma ise TEKNOFEST’tir. Bu yarışma için raporlar hazırlanır, alanına uygun teknik uçaklar, tarım aletleri vb. teknik projeler yapılır ve bunlar ile yarışmaya katılım sağlanır. Kulübün önemli bir çalışma alanı ise MAKER’dır. Bu alanda köpük kullanılarak uçaklar yapılır, 3D yazıcılar ile parçalar basılır ve bu parçalar yeni aletlere ve projelere dönüştürülür.

Müzik Atölyeleri: “Müzik, yaşamın bir parçası değil kendisidir. Yani hayat müziktir” Müzik atölyelerimiz; öğrencilerimizin derste işledikleri bir konuyu farklı bir yolla destekleyerek, derin öğrenmelerini sağlayarak aynı zamanda bu alana ilgisi ve yeteneği olan öğrencilerin kendini sanat yoluyla ifade etme ve geliştirme şansı bulacağı ortamlardır. Atölyelerimiz, öğrencilerimizin seçtikleri piyano, keman ve gitar branşlarına uygun bir şekilde tasarlanmıştır.
Atatürk Köşesi

Ansolon