Eğitim Teknolojileri

“Bilgisayar Bilimi teknoloji ile ilgilidir ama bu bu bilimi çocuklara öğretiyor olmamızın asıl nedeni; bilgisayar biliminin teknolojiden öte mantık, problem çözme ve yaratıcılıkla ilgili olmasındandır.” Hadi Patrovi

21 yy. insanının sahip olması gereken en önemli beceri, bir bilgisayar gibi düşünerek büyük bir problemi parçalara ayırmak, birbirine benzeyen ya da tekrar eden parçaları tespit etmek, gereksiz parçaları çıkarıp birçok problemi çözebilen genel stratejiyi geliştirmek ve adım adım yönergeleri gösteren bir algoritma tasarlamaktır.
TED Atakent Koleji olarak “Z kuşağı” diye adlandırılan 21.yy çocuklarını, 21.yy becerileri ile donatmanın gerekliliğinin farkındayız. Bu prensip doğrultusunda tüketen değil, üreten; birlikte, iletişim halinde, disiplinler arası çalışan, eleştirel düşünebilen, problem çözme gücü yüksek, yaratıcı düşünen bireyler yetiştirmek amacıyla okulumuzun her kademesinde TEDtech adı altında bilişim teknolojileri dersini yürütmekteyiz.
Okulumuzda Tüm TEDtech çalışmalarını yaptığımız 5 adet eğitim teknolojileri çalışma alanı bulunmaktadır.
Bunlar;
1- İlkokul Bilgisayar Sınıfı
2- Ortaokul Bilgisayar Sınıfı
3- Lise Bilgisayar Sınıfı
4- Lise FRC Sınıfı
5- FLL Çalışma Sınıfı
Atatürk Köşesi

Ansolon