Yabancı Diller

TED Atakent Kolejinde Türk Eğitim Derneği tarafından geliştirilmiş olan yabancı dil programı uygulanmaktadır. 5. sınıf düzeyi, hazırlık sınıfı olarak değerlendirilerek, yoğunlaştırılmış İngilizce programı takip edilir.
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (CEFR) doğrultusunda hazırlanan İngilizce programımıza göre:
5. sınıf öğrencilerimizin A2.1
6. sınıf öğrencilerimizin A2.2,
7. sınıf öğrencilerimizin B1.1
8. sınıf öğrencilerimizin B1.2 seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir.
Tüm sınıf seviyelerinde gerek bireysel olarak gerekse grup uygulamaları ile öğrenilen dili gerçek yaşama taşımayı hedefleyen proje çalışmaları yapılmaktadır.
Temel yaklaşımımız öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metotlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmaktır.
Bu sınıf ortamlarının aynı zamanda kurumumuzun uluslararası bakış açısını yansıtan ve öğrencilerimize günümüz global dünyasının bir parçası olduklarını hissettirecek ortamlar olmasına özen gösterilmektedir. Bu global anlayış çerçevesinde en etkili dil öğretim sisteminin aktif öğrenci katılımını destekleyen Türk ve yabancı öğretmen iş birliğine dayandığına inanarak, akademik çalışmalarımızı bu yönde planlamaktayız.
Günümüz dünyasında birden fazla yabancı dil bilmenin önemi açıktır. Ayrıca birçok dil bilimcinin de ifade ettiği gibi; bir yabancı dili belirli bir düzeyde öğrenmiş öğrencilerin, ikinci bir dili öğrenmeye başlamaları dilsel zekâlarının gelişmesi noktasında çok büyük bir rol oynamaktadır. İlkokul 1. Sınıfta başlamış olan ikinci yabancı dil eğitimi ortaokul da 8. Sınıfa kadar devam etmektedir.
Atatürk Köşesi

Ansolon