Müzik

Ortaokul müzik dersini aktif öğrenme ve uygulama ilkesine göre işlemekteyiz. Yöntemimiz, öğrencimize sadece bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda öğrencimizin yeteneklerini ve sosyal ilişkilerini de geliştirmektedir. Soru – cevap, uygulama, gözlem, tartışma, anlatım, problem çözme ve canlandırma yöntemleri uygulanmaktadır. Ortaokul 7 ve 8. sınıf düzeyinde MEB müfredat konularıyla birlikte eş zamanlı ilerleyerek öğrencilerimiz temel müzik eğitimi ve müzik kültürü eğitimi almaktadır. 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz eşliğinde keman, piyano ve gitar enstrümanlarından biriyle branş derslerine devam etmektedirler. Branş dersleri, öğrencilerimizin yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda gelişmelerini, sanatsal yönlerini ortaya koyabilmelerini sağlamaktadır. Müzik eşliğinde öğrenmekten keyif alan ve kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmekteyiz.
Atatürk Köşesi

Ansolon