Robotik

Robotik 3 yaş ve üzerindeki çocuklara programlama ve kodlama mantığını öğretmek için çok faydalı bir eğitim aracıdır. Çocuklar okuma-yazma bilmeden kolaylıkla kodlamaya başlayabilir. Algoritmalar belirli bir programı oluşturmak için tasarlanan yollardır. Bloklar program yazmak için gereken komutları temsil ederek onları somutlaştırır.
Robotik çalışmalarında çocuklar blokları bir sıra dahilinde çıkarıp toplarlar ve dört işlemi kullanarak programlama yaparlar. Mesafe ve konum hesaplaması yaparlar. Çocuklar açık uçlu oyun yoluyla özgüven kazanırlar. Oyun onları takım olmaya ve birlikte çalışmaya yüreklendirir. Mantıksal akıl yürütme mesafeleri, şekilleri ve değişik konumları tartışarak karşılaştıkları problemlere çözüm üretirler. Çocuklar verilen hedefe farklı yollardan ulaşarak, problemler karşısında kendi özgün çözüm yollarını oluştururlar. Robotu konumlandırırken ve blokları panele yerleştirirken, farklı motor becerileri sergileyerek, fiziksel gelişim sağlarlar.
Atatürk Köşesi

Ansolon