İngilizce

TED Özel Atakent Anaokulunda 4 ve 5 yaş öğrencilerine “Çift Dilli Eğitim Programı” ,3 yaş öğrencilerine ise “Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı”, uygulanır.
Gelişim çağındaki bir bireyin aynı anda iki dili öğrenmesi doğru desteklendiğinde ana dili öğrenmesi kadar normal bir şekilde ilerler. Birey iki dili ya doğal süreçte ebeveynlerden birinin bu dili eş zamanlı kullanması ile ya da 3 yaşından itibaren ilk öğrendiği dille eş zamanlı olarak verilen bir eğitim süreci ile geliştirir. İkinci dilin ediniminde süreci etkileyen birkaç önemli unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar; ikinci dile başlama yaşı, maruz kalma süresi ve yoğunluğudur. Yapılan tüm araştırmalar; ikinci dile başlama yaşının “7” yaşın altında olduğunda, kazanımların ana dile yakın olduğunu kanıtlamaktadır. Dile maruz kalma süresi öğrenilen tüm diğer beceriler gibi sonucu etkilerken öğrenme sürecinin kalitesi de dil gelişimini olumlu yönde desteklemektedir.
TED Özel Atakent Anaokulu 4 ve 5 yaş öğrencilerinin çift dilli programında tüm günü anaokulu öğretmenleri ve İngilizce öğretmenleri ile geçirir, İngilizce yıllık ders programı anaokulu ders programı ile paralel işlenir. İngilizce programında, öğrencilerin ana dillerinde gördüğü kavramları pekiştirmek ve aynı zamanda öğrenciye ikinci dilde bir güven duygusu yaratmak amaçlanmaktadır. “Çift Dilli Program”ın en temel hedefi ise öğrencilerin her iki dilde kendilerini ifade edecekleri bir ortam sağlamaktır.
Öğrencilerimizin her iki dilde de konu takibi yapmalarını, neden sonuç ilişkisi kurarak olaylar arasında bağlantı kurmalarını kolaylaştıran; farklı kültürel gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi edinmelerini sağlayan; akademik, sosyal ve bireysel gelişimine katkı sağlayan bu program, öğrencilerimizin İngilizce altyapısı için büyük önem taşımaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon