Halkoyunları

Ülkemiz halkoyunları bakımından, zengin kültürümüz ve coğrafi konumumuz gereği çok çeşitlilik gösterir (Karşılama, Horon Zeybek , Halay vb.) Her yıl değişik bir yöre oyunu öğrenen öğrencilerimize, ülkemiz halk oyunları hakkında bilgi edindirmeyi , müzik eşliğinde ritim ve yer-yön duygusunu, mekânsal algı gelişimine yönelik çeşitli çalışmalar yapmaktayız.
Atatürk Köşesi

Ansolon