TEDtech

Öğrencilerin bilgisayar ve bilişim teknolojilerini amacına uygun kullanmayı öğrenmeleri, bilgisayarı yaşamlarında bir eğitim aracı olarak kullanmalarını sağlamaya yönelik yaşlarına uygun çalışmalar yürütülür. Öğrencilerimizin yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, işbirlikçi çalışabilme, bilişim teknolojilerini üretim amaçlı kullanabilme becerileri geliştirilir.
Atatürk Köşesi

Ansolon