YKS Hazırlık

ÜDEP(ÜNİVERSİTE DESTEK EĞİTİM PROGRAMI) ÇALIŞMALARI
Öncelikli amacımız; öğrencilerimizi üniversite yaşamına hazırlamak, bireysel farklılıklarını gözeterek okul-aile iş birliği ile akademik açıdan en üst seviyeye getirmektir. Bu; kapsamlı bir program, ciddi bir uzman ekip ve öğrenci takip çalışması ile mümkündür. Öğrencilerimizin ülkemizde kendi ilgi ve yeteneklerine uygun yükseköğretim kurumlarını ve bölümlerini belirleyebilmeleri, bu hedeflere ulaşabilmeleri amacıyla hazırlık sınıfından lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerimize Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi tarafından aşağıda belirtilen çeşitli çalışmalar yapılmaktadır:

* Bireysel özelliklerini, ilgi ve yeteneklerini belirleyen çalışmalar

* Bilişsel süreçlerini ve öğrenme becerilerini belirleyen ve geliştiren çalışmalar

* Mesleki yönelimlerini belirleyen çalışmalar

* Kariyer planlama çalışmaları

* Meslek tanıtımları

* Üniversite ziyaretleri

* Özgeçmiş hazırlama, iş görüşmesi deneyimleme çalışmaları

* “İlk Profesyonel İş Günüm” çalışması

* Üniversite sınav sistemi bilgilendirme çalışmaları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisi tarafından yürütülen bu çalışmalar 11. ve 12. sınıflarda hedeflerini yurt içi olarak belirleyen öğrencilerimiz için ÜDEP (Üniversite Destek Eğitim Programı) ile beraber yürütülür.

ÜDEP kapsamında;
Danışman öğretmenlik sistemi uygulanır. Öğrencilerimizin bu süreçteki davranışları ve akademik takipleri, yıl boyunca danışman öğretmenleri tarafından yapılır, yıl boyunca öğrenci ve veliler ile iletişim yoğun bir biçimde devam eder.

Resmi olarak okul açılış tarihinden itibaren haftada 53 saat ders verilmektedir, bu ders saatlerinin 6 saati cumartesi günleri 08.30-12.40 saatleri arasında yapılmaktadır.

Bu derslerin işleyişi, 11.sınıfta; hem 11. sınıfın müfredatı paralelinde (AYT hazırlık) hem de TYT kapsamında 9 ve 10. sınıfın tekrarı niteliğindeyken 12.sınıfta; 12.sınıf müfredatı da dâhil olmak üzere tüm AYT kapsamındaki konular ve TYT konularının tekrarı şeklinde planlanmaktadır.

ÜDEP çalışmaları yaz dönemi ile başlar, ağustos ayının 3.haftası başlayıp okul açılışına kadar günde 8 ders saati olacak şekilde yapılır.

Her ders bazında konu bitiminde yapılan konu kavrama testleri (KKT) ve ünite sonunda yapılan ünite değerlendirme testleri sonucunda, öğrencinin akademik takibi yapılmakta ve bu doğrultuda öğrenci ve veli bilgilendirilmektedir.

Öğretim yılı başında paylaşılan bir deneme sınav takvimi paralelinde TYT/AYT denemeleri yapılmaktadır. Bu denemeler 11.sınıf için ortalama 20 adet, 12.sınıf için ise ortalama 75 adet uygulanmaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon