Felsefe

Felsefe, bir düşünme sanatıdır. Bilginin peşinden koşmak, bilgiyi sevmek ve bunlar çerçevesinde bireylerin kendilerini, evreni anlamlandırmasıdır. Felsefe derslerimizde öğrencilerimiz, akıl yürütme metodunu doğru kullanarak sorgulamayı öğrenmektedirler. Bu noktada felsefi düşünme yöntemiyle hayata ve kendilerine dair düşüncelerini mantık ilkelerine uygun bir biçime sorgulayarak ortaya koymaktadırlar. Düşünür Sokrates’in de söylediği gibi “Sorgulanmayan, üzerinde düşünülmeyen hayat yaşamaya değmez.” Felsefe de bu doğrultuda kendini ve kimliğini bulmaya çalışan öğrencilerimize ışık tutmaktadır. Bunların yanı sıra felsefe derslerimizde; temel felsefi düşünceler, bilgi felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi, bilim felsefesi, siyaset felsefesi konuları işlenmektedir. Bu konular işlenirken İlk Çağ’dan günümüze kadar olan düşünürlerin fikirleri tartışılarak öğrencilerimizin felsefi sorunları ve kavramları analitik ve eleştirel düşünme becerisi ile kazanmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz, felsefe dersinde kazanmış oldukları becerileri yaşamla ilişkilendirerek günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çok yönlü bakabilmeyi ve bu sorunlara mantıklı çözüm önerileri geliştirebilmeyi öğrenmektedirler.

Atatürk Köşesi

Ansolon