Kayıt Koşulları

1TED ATAKENT KOLEJİ KAYIT BİLGİLERİ
Okulumuza, 2022-2023 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde öğrenci kabul edilecektir.

Kayıt kabulü aşağıda belirtilen takvime uygun olarak gerçekleşecektir.
TED ATAKENT KOLEJİ
ESENYURT KAMPÜSÜ

TED ATAKENT KOLEJİ ESENYURT KAMPÜSÜ

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

KAYIT KABUL YÖNTEMİ

ANAOKULU
3 YAŞ : OCAK 2019 - EYLÜL 2019
4 YAŞ : OCAK 2018 - ARALIK 2018
5 YAŞ : OCAK 2017 - ARALIK 2017
06.12.2021 Kontenjan dahilinde (başvuru sırasına ve PDR Tanıma Çalışması sonucuna göre) öğrenci alınacaktır.
İLKOKUL
1 - 4.Sınıflar
06.12.2021 Kontenjan dolu olduğundan talepler başvuru sırasına göre dilekçeyle kabul edilmektedir.(PDR Tanıma Çalışması yapılacaktır.)
ORTAOKUL
5 - 8.Sınıflar
30.12.2021 Kontenjan dahilinde TED Okulları Giriş/Bursluluk Sınavı (TOGS) ile öğrenci alınmaktadır.
LİSE
Hazırlık Sınıfı
30.12.2021 TOGS veya MEB Liseye Geçiş Merkezi Sınavı (Haziran 2022) ile öğrenci alınacaktır. Hazırlık Yeterlilik Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler 9.sınıfa başlar.
LİSE
9 - 10.Sınıf
(Nakil gelecek öğrenciler için)
30.12.2021 TOGS ile kontenjan dahilinde alınacaktır.


TED ATAKENT KOLEJİ
HALKALI KAMPÜSÜ

TED ATAKENT KOLEJİ HALKALI KAMPÜSÜ

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

KAYIT KABUL YÖNTEMİ

ANAOKULU
3 YAŞ : OCAK 2019 - EYLÜL 2019
4 YAŞ : OCAK 2018 - ARALIK 2018
5 YAŞ : OCAK 2017 - ARALIK 2017
06.12.2021 Kontenjan dahilinde (başvuru sırasına ve PDR Tanıma Çalışması sonucuna göre) öğrenci alınacaktır.
İLKOKUL
1 - 4.Sınıflar
06.12.2021 Kontenjan dolu olduğundan talepler başvuru sırasına göre dilekçeyle kabul edilmektedir.(PDR Tanıma Çalışması yapılacaktır.)
ORTAOKUL
5 - 8.Sınıflar
30.12.2021 Kontenjan dahilinde TED Okulları Giriş Sınavı (TOGS) ile öğrenci alınmaktadır.
LİSE
Hazırlık Sınıfı
30.12.2021 TOGS veya MEB Liseye Geçiş Merkezi Sınavı (Haziran 2022) ile öğrenci alınacaktır. Hazırlık Yeterlilik Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler 9.sınıfa başlar.
LİSE
9 - 10.Sınıf
(Nakil gelecek öğrenciler için)
30.12.2021 TOGS ile kontenjan dahilinde alınacaktır.

* Başarı bursu, "Esenyurt Kampüsü"müz için geçerlidir.
2BAŞVURU KOŞULLARI VE KAYIT SÜRECİ

2022-2023 eğitim öğretim yılı için okulumuza kayıt yaptırmak isteyen aday veliler;

OKUL ÖNCESİ

* Ekim-kasım-aralık (yılın son üç ayı) ve ocak-şubat-mart (yılın ilk üç ayı) doğumlu öğrenciler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi tarafından yapılan tanıma çalışması doğrultusunda gelişim özelliklerine uygun yaş grubuna yönlendirilirler.

Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen aday öğrencilere yüz yüze veya çevrimiçi gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından geliştirilen gözlem ve tanıma formları ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir. Başvuruların kontenjanı aşması halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır.

İLKOKUL

 • 1. sınıflara, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Mart 2017 ve öncesinde doğan öğrenciler alınacaktır. Aday öğrencilere çevrimiçi gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından geliştirilen gözlem ve tanıma formları ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir. Başvuruların kontenjanı aşması halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır.
 • 2, 3. ve 4. sınıflar için okulumuza kayıt olmayı isteyen aday öğrencilere yüz yüze veya çevrimiçi gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından geliştirilen gözlem ve tanıma formları ile yaş düzeyinden beklenen gelişimsel özellikler açısından değerlendirilecektir. Başvuruların kontenjanı aşması halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır.

ORTAOKUL

 • 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için sınav başvurusunu oluşturan aday öğrenciler TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’na katılacaktır. TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin velileri kesin kayıt işlemleri için okulumuz ile iletişimde kalmalıdır. (İhtiyaç duyulması halinde TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından yapılacak olan gözlem ve görüşme için randevu verilip sınav, görüşme ve gözlem sonuçları değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı bilgisi velisine bildirilecek ve veli kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir.)
 • Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından gelecek yönergeler doğrultusunda sınav takvimimizde değişiklik olabilir.

LİSE

  2022-2023 eğitim öğretim yılı için lisemize, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan/yapılacak olan açıklama esas alınmak üzere; kontenjan dâhilinde TED Okulları Giriş Sınavı (TOGS) veya 5 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan Merkezi Sınav (LGS) puanı üstünlüğüne göre öğrenci alınacaktır.
  Kayıt süreç takvimi Millî Eğitim Bakanlığından gelen yönetmeliklere göre düzenlenecektir. Öğrencilerimizin BİY (Bilim İnsanı Yetiştirme Programı) ve MAP’a (Matematik-İngilizce Ağırlıklı Program) yerleştirilmesi LGS sonucunda yüzdelik dilime göre belirlenir.


  9. SINIFA KAYIT KABUL VE NAKİL KOŞULLARI

  9. Sınıfa nakil işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde yapılır.

  9. Sınıfa Kayıt olmak isteyen öğrenciler TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı ile alınacaktır.

  9. Sınıfa nakil başvurusunda bulunacak öğrencilerin; "Hazırlık" sınıfı olan dört yıllık lisenin hazırlık sınavlarını başarıyla tamamlamış; ayrıca LGS sonucunda aldığı puanın aynı yıl okulumuz tarafından belirlenen taban puana eş ya da bu taban puanın üzerinde olması gerekmektedir.
  Başvuruda bulunan ve nakil şartlarını taşıyan tüm öğrenciler için TED Okulları Giriş ve Bursluluk Sınavı uygulanacaktır.
  Kayıt için geçerli olan taban puan ve üzerinde puana sahip öğrenciler okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimizce mülakata alınır. PDR mülakatını olumlu tamamlayan öğrenciler, 9. sınıfta okulumuza -kontenjan dâhilinde- kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.

  Hazırlık sınıfı bulunmayan okullardan nakil başvurusunda bulunacak öğrenciler
  ayrıca "İngilizce Yeterlilik Sınavı"na tabi tutulacaklardır.

  Kaydın kesinleşmesi için kontenjanın uygun olması ve kayıt takvimi süreci dikkate alınır.  10. SINIFA KAYIT KABUL VE NAKİL KOŞULLARI

  10. sınıfa nakil işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde yapılır. 10. sınıfa kayıt olmak isteyen öğrenciler TED Okulları Giriş Sınavı ile alınacaktır.

  10. Sınıfa nakil başvurusunda bulunacak öğrencilerin; “Hazırlık” sınıfı olan dört yıllık bir lisenin hazırlık sınavlarını başarıyla tamamlamış; ayrıca LGS sonucunda aldığı puanın aynı yıl okulumuz tarafından belirlenen taban puana eş ya da bu taban puanın üzerinde olması gerekmektedir. Buna ek olarak; yukarıda belirtilen TED Okulları Giriş ve Bursluluk Sınavı’ndan yeterli puan almış olması beklenmektedir.

  Kayıt için geçerli olan taban puan ve üzerinde puana sahip öğrenciler okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimimizce mülakata alınır. PDR mülakatını olumlu tamamlayan öğrenciler, 10. sınıfta okulumuza kontenjan dahilinde kayıt yaptırma hakkını kazanır.

  Hazırlık sınıfı bulunmayan okullardan nakil başvurusunda bulunacak olan öğrenciler ayrıca İngilizce Yeterlilik Sınavı’na tabi tutulacaklardır.

  Kaydın kesinleşmesi için kontenjanın uygun olması ve kayıt takvimi süreci dikkate alınır.
3SINAV İLE ÖĞRENCİ ALIMI HAKKINDA

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 5, 6, 7 ve 8. SINIF DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLER

 • Sınavın Amacı
2022-2023 eğitim öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde öğrenim görecek öğrencilerin temel disiplinlerde bilişsel seviyelerini belirleyerek okula kayıt için ön seçim oluşturmak.

 • Sınav Soruları

Sınavda yer alan sorular, Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin edinmesi beklenen bilişsel becerileri ölçmeye yöneliktir.

ÖĞRENCİNİN 2021-2022 YILINDA OKUDUĞU SINIF SEVİYESİ

DERSLER/ SORU SAYISI

TÜRKÇE

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ

SOSYAL BİLGİLER

İNGİLİZCE

TOPLAM SORU SAYISI

SINAV SÜRESİ

4. SINIF

15 SORU

15 SORU

15 SORU

15 SORU

15 SORU

75 SORU

120 DAKİKA

5. SINIF

15 SORU

15 SORU

15 SORU

15 SORU

15 SORU

75 SORU

120 DAKİKA

6. SINIF

15 SORU

15 SORU

15 SORU

15 SORU

15 SORU

75 SORU

120 DAKİKA

7. SINIF

15 SORU

15 SORU

15 SORU

15 SORU

15 SORU

75 SORU

120 DAKİKA

 • Sınav Konuları

Sınav soruları TED Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Müdürlüğü tarafından öğretim programları kapsamındaki kazanım/becerilere uygun hazırlanmıştır. Sınav, alışıla geldikten farklı olarak, beceri temelli ve okul öğrenmelerini yaşama yansıtabilme ögelerini ölçen özellikte olacaktır.

 • Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav sonuçları Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Müdürlüğü tarafından değerlendirildikten sonra TED Atakent Koleji tarafından ilan edilecektir.

 • Sınav Başvurusu ve Giriş Belgesi

Sınav başvurusu https://basvuruted.k12net.com/ adresinden online olarak yapılacaktır. Başvuru esnasında istenen bilgiler eksiksiz olarak yapılmalıdır. Öğrenci giriş belgesi, başvuru işlemi tamamlandığında sistemden otomatik olarak oluşacak ve çıktısı alınabilecektir.2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA HAZIRLIK, 9 ve 10. SINIF DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLER

 • Sınavın Amacı

Öğrencilerin temel disiplinlerde mevcut durumlarını belirleyerek okula kayıt için ön seçim oluşturmak, okulun kararına bağlı olarak burs verilecek öğrencileri belirlemek.

 • Sınav Düzeyleri: 2021-2022 öğretim yılında 8. ve 9.sınıfta okuyan öğrenciler
ÖĞRENCİNİN 2021-2022 YILINDA OKUDUĞU SINIF SEVİYESİ DERSLER/ SORU SAYISI
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER İNGİLİZCE TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ
8. SINIF 15 SORU 15 SORU 15 SORU 15 SORU 15 SORU 75 SORU 120 DAKİKA
9. SINIF 15 SORU 15 SORU 15 SORU 15 SORU 15 SORU 75 SORU 120 DAKİKA
 • Sınav Soruları

Sınavda yer alan sorular, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin edinmesi beklenen bilişsel becerileri ölçmeye yöneliktir.


 • Sınav Konuları

Sınav soruları TED Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Müdürlüğü tarafından öğretim programları kapsamındaki kazanım/becerilere uygun hazırlanmıştır. Sınav, alışıla geldikten farklı olarak, beceri temelli ve okul öğrenmelerini yaşama yansıtabilme ögelerini ölçen özellikte olacaktır.


 • Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav sonuçları Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Müdürlüğü tarafından değerlendirildikten sonra TED Atakent Koleji tarafından ilan edilecektir.


 • Sınav Başvurusu ve Giriş Belgesi

Sınav başvurusu https://basvuruted.k12net.com/ adresinden online olarak yapılacaktır. Başvuru esnasında istenen bilgiler eksiksiz olarak yapılmalıdır. Öğrenci giriş belgesi, başvuru işlemi tamamlandığında sistemden otomatik olarak oluşacak ve çıktısı alınabilecektir.

4KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN BELGELER
 • Kayıt formu (matbu, okul tarafından verilecek)
 • Öğrenci, anne ve babanın nüfus cüzdan fotokopileri
 • Öğrencinin 6 adet fotoğrafı
 • Velilerin 2 adet fotoğrafı (her bir öğrenci için)
 • Banka sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için yeni tarihli ikametgâh tezkeresi
5TED OKULLARINDAN NAKİL GELECEK ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK KURALLAR
Başka bir TED Okulunda öğrenim görmekte olup TED Atakent Kolejine geçiş yapmayı isteyen öğrenci, ilgili sınıf düzeyinde uygun kontenjan olması halinde herhangi bir sınava tabi tutulmadan kayıt edilir.
Atatürk Köşesi

Ansolon