İngilizce

Öğrencilerin uluslararası iletişim dili olan İngilizceyi; yazarken, okurken ve konuşurken akıcı bir biçimde kullanmalarını sağlamak; öğrencilere kendilerini farklı platformlarda ifade etme olanakları sağlayarak yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak; öğrencileri TOEFL, IELTS ve benzeri uluslararası sınavlara ve üniversitelerin hazırlık atlama sınavlarına hazırlamak; eğitimine yurtdışında devam etmek isteyen öğrencileri gerekli becerilerle donatmak ve yönlendirmek amaçlarını taşımaktayız.

İngilizce derslerimiz,

  • Öğrencilere akademik yazı yazmak, sunum hazırlamak, araştırma yapmak ve referans göstermek gibi akademik beceriler kazandırır.
  • Öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
  • Öğrencileri dünya gündemindeki konuları takip etmeye ve değerlendirmeye teşvik eder.
  • Öğrencilerin bağımsız ve grup çalışma becerilerini geliştirerek öğrencilere proje hazırlama ve yönetme becerileri kazandırır.
  • Öğrencileri, klasik ve modern dünya edebiyatından seçmeler okumaya teşvik eder.
  • Öğrencilerimizi, kendi öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu üstlenerek yabancı dilde kendilerini rahatlıkla ifade eden ve iletişim kuran bireyler olarak yetiştirmeye dayanır.
  • Öğrencilerin farklı akademik ve kültürel bağlamlardaki başarıları ile tutarlı olarak akıcı bir dille konuşabilmelerini sağlar.

TED Atakent Koleji Okullarında Lise Hazırlık sınıfına A1 düzeyinde İngilizce seviyesi ile başlayan öğrenci; Hazırlık yılı sonunda B1.2 seviyesine ulaşır. Lise İngilizce öğretim programımız, öğrencileri akademik ortamda dili kullanmaya hazırlamaktadır. Bilim İnsanı Yetiştirme programına yönelik geliştirilen İngilizce materyalleri; öğrencilerimizin bilimsel makale okuma, yazma ve sunum yapma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Farklılaştırılmış eğitim esasında takip edilen dijital uygulamalar ile öğrenci, kazanım eksiğine yönelik tekrar ve ödev çalışması yapmaktadır.

TED ve OxfordAQA arasındaki iş birliği kapsamında, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde IGCSE İngilizce programı uygulanmaktadır. 10. sınıf sonunda tüm öğrencilerimiz IGCSE sınavına girerek İngilizce seviyelerini uluslararası tanınırlığı olan sertifika ile belgelemektedir. Lisede öğrencilerimiz edebi eserler ve özgün metinler üzerinde çalışarak; dil yetkinliğinin yanı sıra iletişim, tolerans, empati, sosyal sorumluluk, yaratıcılık gibi 21. yüzyıl öğrencisinden beklenen becerilerini de geliştirirler.

11. sınıf İngilizce programımızda, akademik yazma ve IELTS, TOEFL gibi uluslararası sınavlara hazırlık çalışmaları yapılır. 12. sınıf İngilizce programında eğitim dili İngilizce olan Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin hazırlık atlama sınavlarına yönelik çalışmalar yapılır.

TED Atakent Koleji Lisesinde matematik ve fen derslerinin İngilizce yapılıyor olması ve MUN, Global Citizenship gibi çeşitli kulüplerin İngilizce yapılması, öğrencilerimizin dil kazanımlarını doğal ortama taşımasına olanak sağlamaktadır.

Atatürk Köşesi

Ansolon