Yabancı Diller

Türk Eğitim Derneği Okulları felsefesi doğrultusunda, TED Atakent Koleji ilkokul sınıflarında öğrencilerimizin İngilizce yazılı ve sözlü beceri yoluyla kendilerini en iyi şekilde ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

İngilizce öğretim programımız, öğrenenlerin öğrenme yeteneklerinin ve potansiyellerinin farkına varabilmesini sağlamak amacıyla, öğrenci merkezli ve süreç odaklı yaklaşımlara dayalıdır. Beyin Temelli Öğrenme ve Çoklu Zekâ kuramının temel ilkeleri ışığında hazırlanmıştır. Dilbilgisi yapıları ve sözcük bilgilerinin yanı sıra eleştirel düşünme becerileri ile bütünleştirilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin gelişimi ile öğrencilerimiz iletişimin en önemli araç olduğu günümüz dünyasına donanımlı olarak hazırlanmaktadır.

Öğrencilerin öğrenme şekilleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızda; dinlediğini ve okuduğunu anlama, kendini yazılı ve sözlü olarak ifade etme ve bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmalarımız; görsel, işitsel materyaller ve gerçek objelerin kullanıldığı interaktif etkinliklerle desteklenmektedir. Bu çalışmalarımız disiplinler arası temalarla (CLIL) ilişkilendirilerek öğrenmenin kalıcı olması sağlanmaktadır.

TED Atakent Koleji İlkokulunda öğrencilere ikinci yabancı dil eğitimi 1. sınıftan itibaren seçmeli ders olarak sunulmaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon