Sosyal Bilgiler

Sosyal bilgiler dersinde bireyin toplumla uyum içinde yaşaması ve iyi bir yurttaş olması için öğrencilerimizin;
• Kendi kültürünü ve tarihini iyi bilmeleri ve farklı kültürleri tanımaya istekli olmaları,
• Toplumsal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmaları,
• Sorumluluklarını öğrenmeleri,
• İnsanlar arasındaki ilişkileri anlamaları, üretken ve verimli bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktayız.

Dersimizi öğrenci merkezli, aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı, öğrenme sürecinin sorumluluğunu öğrencinin taşıdığı, öğrencinin kendi öğrenme stratejisini keşfettiği bir biçimde planlanmakta ve uygulamaktayız. Bu içerik ve programda belirtilen amaç doğrultusunda “bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanan” bireyler yetiştirmek için çeşitli etkinliklerle dersin içeriğini zenginleştirmekteyiz.

Atatürk Köşesi

Ansolon