Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar derslerinde temel hedefimiz, her öğrencinin zihinsel ve yaratıcı açıdan gelişimini desteklemektir. Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programı dâhilinde öğrencilerimizin kendilerini yaratıcı bir biçimde ifade etmelerini destekleyecek planlamalarla ilerlemekteyiz.
Geleneksel ve çağdaş malzemeler kullanılarak gerekli teknik bilgi, beceri ve uygulamaya yönelik, iki boyutlu- üç boyutlu çalışmalar, sanat eseri inceleme ve yorumlama çalışmaları tam donanımlı atölyelerimizde gerçekleştirilir.
Öğrencilerimizin yetenek analizi yapılmakta, başarılı oldukları alan belirlenerek o alana yönlendirmeler yapılmaktadır. Görsel sanatlar derslerimiz, seramik, moda tasarımı ve temel sanat atölyesi kulüplerimizle desteklenir, bu alanlara ilgisi olan öğrencilerimiz aynı zamanda Kış Sanat Okulumuzla çalışmalarını pekiştirme olanağı bulabilmektedir.
Tüm bu çalışmaların sonrasında ortaya çıkan ürünler, okul içinde yapılan sergilerle izleyiciye sunulur. Yurt içi ve dışında çeşitli yarışmalara katılan öğrencilerimiz, aldıkları ödüllerle bizleri gururlandırmaktadır. Öğrencilerimiz, derslerimizde üretmiş oldukları eserlerle, sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaktadırlar.
Atatürk Köşesi

Ansolon