Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde, Millî Eğitim Bakanlığı programı bağlamında öğrencilerimize; Atatürk ilkelerine ve laikliğe bağlı kalarak din, vicdan, düşünce ve ifade özgürlüğü doğrultusunda inanç, ibadet, ahlak ve kültürel değerlerini anlatıyoruz. Evrensel dinlerin temel inanç ve ibadet esaslarını anlatarak farklılıklara saygı misyonu doğrultusunda öğrencilerimize, diğer dinlerin inanç ve ibadet ilkelerine de saygı ve hoşgörü ile yaklaşmaları gerektiğini öğretiyoruz. Dinin evrensel bir geçeklik olduğunu ve tarih boyunca toplumların yaşamlarındaki yerini, evrensel barış ve hoşgörüye katkılarını anlatarak kişiler ve toplumlar arasında bir çatışma sebebi değil evrensel zenginlik olduğunu, toplumların barış ve mutluluğunu hedefleyen manevî bir olgu olduğunu aktarıyoruz.

Öğrencilerimizin, aklın dinî sorumluluktaki yerini ve önemini bilmeleri; din ve bilimin insan yaşamını anlamlandırmadaki etkin rolünü kavramaları ve dinî bilgileri öğrenirken sosyal bir bilim alanından akademik bilgiler öğrendiklerinin farkında olmalarını sağlıyoruz. Bu bilgileri araştırmacı, sorgulayıcı ve rasyonel bir bakış açısıyla öğrenmelerini önemsiyoruz. Öğrencilerimizin hem okul içi çalışma ve araştırmalarında hem de gelecekteki iş ve meslek hayatlarında, çalışma ahlakının, akademik etiğin ve evrensel ahlak ilkelerinin önemini vurguluyoruz. Dinin, evrensel ahlak ilkelerinin gereklerini yerine getirmede ve iyi insan olmadaki etkin rolüne dikkat çekiyor; öğrencilerimizin iyi, çalışkan ve ahlaklı bireyler olmaları için bunu benimsemelerini sağlıyoruz.

Atatürk Köşesi

Ansolon