Coğrafya

Coğrafya derslerinde amacımız; hayatın içinden örnekler vererek ve görsel malzemeleri ön planda tutarak öğrencilerimizi gözlem yapan, araştıran ve sorgulama becerisine sahip, gelişen ve değişen dünyada insan-mekân ilişkisini kurabilen, yurt ve dünya sorunlarına karşı duyarlı, sorumluluk alan, öz güven sahibi, etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri topluma kazandırmaktır.

Coğrafya öğretiminin genel amaçlarıyla öğrencilerimiz;

  • İnsan-doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır.
  • Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir.
  • Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavrar.
  • Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirir.
  • Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirir.
  • Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavrar.
  • Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirir.
  • Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavrar.
  • Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine varır.
  • Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümser.
Atatürk Köşesi

Ansolon